/ company / academic support program

Academic Support Program

Önde gelen küresel üniversiteler, öğrencilerinin rekabetçi bir dünyada öne çıkmasına yardımcı olmak için veri bilimi/makine öğrenimi kurslarını eklemek için yarışıyorlar, ki bu da çeşitli veri setlerine erişim gerektirir. Akademik Destek Programımız (ASP), onaylanmış eğitim kurumlarına SemanticForce veri setleri, platform, metodolojiler, ML araçları ve daha fazlasına erişim sağlayarak destek sağlar.

DİNLEYİN. ANLAYIN. YAPIN.
semanticforce.ai
Macromedia.svg
Mohyla.svg
Shevchenko.png
UKU.svg
KPI.svg
isu-istinye-universitesi.svg

USE SEMANTICFORCE DATA FEEDS FOR YOUR ACADEMIC RESEARCH